O soutěži

Anketa Top ženy Česka je nejprestižnější akcí svého druhu v Česku. Jejím cílem je zviditelnit úspěšné ženy v soukromé i veřejné sféře. Příběhy úspěšných žen mají inspirovat jejich následovnice a také se zabývat tématy, jako jsou rovné pracovní příležitosti a působení žen na postech s rozhodovacími pravomocemi. Kritéria výběru pro hlavní kategorie, podle kterých odborná porota hodnotí jednotlivé nominované dámy, jsou vliv, výkon, podnikatelský příběh, společenský přínos. U kategorie start-up jde především o inovativnost, schopnost oslovit investory a o potenciál růstu.

Patronkou projektu je Michaela Bakala.

Michaela Bakala je podnikatelka, manažerka, ale dnes především matka a filantropka. Podílí se na správě rodinných aktivit a vybraných investic, především se ale věnuje vedení rodinné filantropie. Nejbližší jsou jí podpora vzdělávání, rozvoj demokratické společnosti a posilování role žen.

 Aktivně se zapojuje zejména do programů nadací Bakala Foundation v České republice a Fondation Zdenek et Michaela Bakala ve Švýcarsku. Je rovněž předsedkyní jejich správních rad. Je místopředsedkyní správní rady Knihovny Václava Havla a s manželem Zdeňkem se podíleli na založení středoevropské pobočky amerického Aspen Institutu. Donedávna aktivně působila v mnoha statutárních orgánech společností včetně mediálního domu Economia. Díky tomu se stala i patronkou projektu TOP ženy Česka. Velké zkušenosti má také z dob vlastního podnikání. V minulosti založila PR agenturu a později soutěž krásy pod značkou Česká Miss, kterou deset let řídila.

 Tím nejdůležitějším jsou pro Michaelu její čtyři děti. Říká o sobě, že je vizionářkou a současně pragmatickou ženou stojící nohama pevně na zemi. Je přesvědčena o tom, že vztah mezi muži a ženami musí vycházet ze vzájemného partnerství, a ne se odvíjet od odlišností a soutěžení. Základy tohoto vztahu se budují právě v rodině. „Jako ženy máme velký vliv na výchovu svých dětí a tím i na budoucnost celé společnosti,“ míní Michaela Bakala. Michaela se snaží dodat českým ženám odvahu a podporuje je v hledání vlastní cesty k úspěchu. Na svou roli patronky projektu TOP ženy Česka je velmi hrdá.