https://mobirise.com/

Hospodářské noviny vyhlašují nový ročník ankety
TOP ženy Česka 2017. Nominuje svoje
.kandidátkyTřináctý ročník ankety TOP ženy Česka odstartoval. Nominovat můžete ženy ve 
.čtyřech kategoriích – TOP podnikatelka, TOP manažerka, TOP žena veřejné sféry a TOP start-up

Kliknutím na danou kategorii se dostanete na elektronický formulář, jehož prostřednictvím nám zašlete
.svou nominaci

Anketa je nejprestižnější akcí svého druhu v Česku. Jejím cílem je zviditelnit úspěšné ženy v soukromé veřejné sféře. Příběhy úspěšných žen mají inspirovat jejich následovnice a také se zabývat tématy, jako jsou rovné pracovní příležitosti
a působení žen na postech s rozhodovacími pravomocemi

Kritéria výběru pro hlavní kategorie, podle kterých odborná porota hodnotí jednotlivé nominované dámy, jsou vliv, výkon, podnikatelský příběh, společenský přínos. U kategorie start-up jde především o inovativnost, schopnost oslovit investory a o potenciál růstu. Podrobnosti najdete v části „Co potřebujete
“.vědět

.Přeji vám hodně štěstí a těším se na nominace 

,Martin Jašminský
šéfredaktor Hospodářských novinVIDEO MEDAILONY

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT

POROTA PRAVIDLA ANKETY SÍŇ SLÁVY