Mobirise

Hospodářské noviny vyhlašují
 nový ročník ankety
.TOP ženy Česka 2017
Nominujte svoje
 .kandidátky

Třináctý ročník ankety TOP ženy Česka odstartoval. Nominovat můžete ženy ve čtyřech kategoriích: 
TOP podnikatelka, TOP manažerka, TOP žena veřejné sféry a TOP start-up.
Kliknutím na danou kategorii se dostanete na elektronický formulář, jehož prostřednictvím nám zašlete svou nominaci.
Anketa je nejprestižnější akcí svého druhu v Česku. Jejím cílem je zviditelnit úspěšné ženy v soukromé veřejné sféře. Příběhy úspěšných žen mají inspirovat jejich následovnice a také se zabývat tématy, jako jsou rovné pracovní příležitosti a působení žen na postech s rozhodovacími pravomocemi.
Kritéria výběru pro hlavní kategorie, podle kterých odborná porota hodnotí jednotlivé nominované dámy, jsou vliv, výkon, podnikatelský příběh, společenský přínos. U kategorie start-up jde především o inovativnost, schopnost oslovit investory a o potenciál růstu. Podrobnosti najdete v části „Co potřebujete vědět“.
Přeji vám hodně štěstí a těším se na nominace.
Martin Jašminský,
šéfredaktor Hospodářských novin

VIDEO MEDAILONY

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT

POROTA PRAVIDLA ANKETY SÍŇ SLÁVY